Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng chia sẻ hình ảnh, mạng xã hội đã sản sinh ra lượng dữ liệu hình ảnh vô cùng lớn. Cùng với đó là sự gia tăng của nhu cầu tổ chức, tìm kiếm, trích xuất thông tin từ nguồn dữ liệu hình ảnh này. Mỗi hình ảnh thường chứa một số vùng ảnh nhất định, ứng với mỗi vùng ảnh có nội dung và mang ý nghĩa khác nhau. Gán nhãn vùng ảnh nhằm hỗ trợ cho việc phân loại, tìm kiếm, trích xuất thông tin từ ảnh dựa trên các từ khóa. Do khối lượng dữ liệu hình ảnh rất lớn nên việc gán nhãn vùng ảnh thủ công tốn nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, nhu cầu gán nhãn vùng ảnh tự động càng trở nên cấp thiết. Học máy đa nhãn – đa thể hiện là một trong bốn khung học máy phân lớp phổ biến hiện nay [17, 18], bao gồm học máy đơn nhãn – đơn thể hiện (hay còn được gọi là học máy giám sát truyền thống), học máy đơn nhãn – đa thể hiện (hay học máy đa thể hiện).

Title: Phương pháp học máy đa nhãn – đa thể hiện và ứng dụng trong gán nhẵn vùng ảnh : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04
Authors: Nguyễn, Duy Linh , người hướng dẫn
Nguyễn, Duy Linh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHCN
Abstract: 41 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43561
Appears in Collections: UET – Master Theses
UET – Master Theses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website

Bitnami