Các trang website và blog hữu ích

Đã bao giờ nhu cầu tìm kiếm các thông tin trên internet ngày càng bùng nổ và phát triển như hiện nay. Theo thống kêở Việt Nam, tỷ lệ sử dụng internet chiếm tới 70% công cụ tìm kiếm thông tin mà người dùng sử...
Continue reading »

A Software Approach for Lower Power Consumption

This paper presents a technique to integrate energy efficient ubiquitous sensors to work in a network for optimum control. This optimization technique can reduce power consumption by using wireless communicating sensors with a supervisor control. This supervisory control of the sensors gives it an advantage...
Continue reading »

Bitnami